Terms And Policies

Cookies

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε διατάξεις (cookies), με σκοπό τη διενέργεια ή τη διευκόλυνση της διαβίβασης μιας επικοινωνίας μεταξύ ημών και υμών, μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουμε την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, καταγράφουμε γενικά στοιχεία επισκεψιμότητας ή καταναλωτικής συμπεριφοράς και διενεργούμε έρευνες προκειμένου να βελτιώσουμε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες μας. Οι εν λόγω διατάξεις (cookies) είναι μικρά αρχεία δεδομένων που, εφόσον έχετε επιλέξει να τα δέχεστε βάσει σχετικών παραμετροποιήσεων του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή, αποθηκεύονται στο σκληρό του δίσκο για τους ανωτέρω σκοπούς. Οι συγκεκριμένες διατάξεις δεν καταγράφουν τα προσωπικά σας δεδομένα, ούτε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το φυλλομετρητή (browser) του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των διατάξεων (cookies) σε συγκεκριμένα πεδία της παρούσας ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης διατάξεων (cookies) σε καμία περίπτωση. Υπάρχουν επίσης προγράμματα ικανά να διαχειρίζονται τα cookies για σας. Απορρίπτοντας όμως τα cookies μπορεί να περιορίστει η λειτουργικότητα αυτής της ιστοσελίδας.

Τα cookies είναι ένα μικρά αρχεία δεδομένων που η ιστοσελίδα μεταφέρει στον browser σας για λόγους ταυτοποίησης και τα οποία, εάν έχετε επιλέξει να τα δεχτείτε με βάση τις διαμορφώσεις του υπολογιστή σας, αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του για τους παραπάνω σκοπούς. . Ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε “session” cookies για να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με το πότε συνδέεστε στην ιστοσελίδα μας, το οποίο μας επιτρέπει να εξατομικεύσουμε τις επισκέψεις σας. Ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε επίσης “persistent” cookies για να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας, να βοηθήσουμε γενικότερα στην προστασία των μελών μας και να προμηθευτούμε πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας μας. Τα persistent cookies μας επιτρέπουν να εντοπίζουμε χρήστες των υπηρεσιών της Εταιρεία μας και μας βοηθούν να ταυτοποιήσουμε χρήστες που καταχρώνται την υπηρεσία μας.

Συνεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε cookies από τους ακόλουθους παρόχους υπηρεσιών:

Π.χ. Google (Google Analytics για στατιστικά στοιχεία ιστού και λέξεις διαφημίσεων Google για βελτιστοποίηση πωλήσεων)
Facebook (για στατιστικές ιστού και βελτιστοποίηση πωλήσεων)

Τα cookies δεν καταγράφουν τα προσωπικά σας δεδομένα ούτε αποκτούν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας. Μπορείτε να διαμορφώσετε το πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή σας με τέτοιο τρόπο ώστε είτε να σας ειδοποιεί για τη χρήση cookies σε συγκεκριμένα πεδία αυτού του ιστότοπου είτε να απαγορεύει σε κάθε περίπτωση την αποδοχή της χρήσης cookies. Υπάρχουν επίσης προγράμματα που μπορούν να διαχειριστούν τα cookies για εσάς.

Privacy Policy


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης/επεξεργασίας των προσωπικών στοιχείων σας από την «SHOP & TRADE AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία», «Εμείς», «Εμάς»). Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τους παρακάτω όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας Ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (ν. 2472/1997, ν. 3471/2006 κ.λπ.), των Οδηγιών και Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμό (UE) 2016/679 - GDPR), καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η παρούσα πολιτική απορρήτου και οι πρακτικές μας εστιάζουν στην επεξεργασία, στο μοίρασμα και στην αποθήκευση προσωπικών σας πληροφοριών με τρόπο κατάλληλο και νόμιμο, ενώ χορηγούν απόρρητο, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα. Ως προσωπικά δεδομένα εκλαμβάνεται οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται αμέσως ή εμμέσως (στην περίπτωση που δύναται να σας ταυτοποιήσει) με εσάς, τέτοια όπως το όνομα, η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση κατοικίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικοί σας αριθμοί κ.τ.λ.

Με το παρόν κείμενο ζητάμε την συναίνεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς που αναλύονται παρακάτω.

1.Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών που συλλέγονται δια της παρούσας διαδικασίας είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SHOP & TRADE AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και έδρα τον Ταύρο Αττικής (Πειραιώς 222, τηλέφωνο: 210 3408400).

2. Αρχές
Η πολιτική προστασίας δεδομένων της Εταιρείας βασίζεται στις ακόλουθες αρχές προστασίας δεδομένων:
•    Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων λαμβάνει χώρα με νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο;
•    Η συλλογή προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς;
•    Η συλλογή προσωπικών δεδομένων θα είναι περιορισμένη και ανάλογη των απολύτως απαραιτήτων πληροφοριών σε σχέση με τον σκοπό για τον οποίο αυτά συλλέγονται και επεξεργάζονται;
•    Τα προσωπικά δεδομένα θα είναι ακριβή και όπου κρίνεται απαραίτητο, επικαιροποιημένα;
•    Θα λαμβάνονται όλα εκείνα τα μέτρα και θα διενεργούνται όλες εκείνες οι πράξεις που κρίνονται απαραίτητα για τον εντοπισμό τυχόν ανακριβειών των προσωπικών σας δεδομένων έχοντας υπόψη τους σκοπούς για τους οποίους αυτά συλλέγονται και επεξεργάζονται και θα διαγράφονται ή διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση;
•    Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση σας για χρόνο που δεν θα εκφεύγει/ξεπερνά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν συλλεγεί και επεξεργάζονται;
•    Τα προσωπικά σας δεδομένα κρίνονται εμπιστευτικά και αποθηκεύονται με τρόπο που βεβαιώνει την ασφάλειά σας;
•    Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν επικοινωνούνται σε τρίτα μέρη εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες, που αυτό κρίνεται απαραίτητο, για την προσφορά των υπηρεσιών της Εταιρείας μας προς εσάς κατόπιν δικής σας προηγούμενης ρητής συγκατάθεσης με την ενεργητική επιλογή αποδοχής της παρούσης πολιτικής απορρήτου,
•    Έχετε το δικαίωμα να απατήσετε οποτεδήποτε πρόσβαση σε και διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, ή περιορισμό της επεξεργασίας τους, ή τη φορητότητα αυτών.

3. Σκοπός της Επεξεργασίας
Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται από εμάς αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της διενέργειας συναλλαγών με την Εταιρεία μας και της επικοινωνία μας μαζί σας για την λήψη και ολοκλήρωση των παραγγελιών σας, την τιμολόγηση, τη διευκόλυνση των παραδόσεων, την εν γένει εκτέλεση των παραγγελιών σας, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας, την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων (newsletters) σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας καθώς και εν γένει με τις δραστηριότητες (ενδεικτικά εκδηλώσεις, διαγωνισμοί κλπ) της Εταιρείας μας.

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια των ως άνω υπηρεσιών/ενεργειών από την πλευρά μας και τελούν υπό τον όρο της πλήρους και ανεπιφύλακτης ενεργητικής συγκατάθεσης/ συναίνεσής σας.

Η Εταιρεία μας στα πλαίσια της διενέργειας συναλλαγών μαζί σας, είτε υπό την ιδιότητά σας ως πελάτης χονδρικής, είτε ως καταναλωτής των σημείων λιανικής πώλησης της Εταιρείας ή των συνεργατών της, είτε εν γένει ως συνεργάτης της Εταιρείας με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ενδέχεται να/θα σας ζητήσει το ονοματεπώνυμό σας (το οποίο μπορεί να συνιστά και διακριτικό της ατομικής σας επιχείρησης), την έδρα / διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα Εμπορεύματα, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τυχόν αριθμό τηλεφώνου επιθυμείτε), την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, ενδέχεται επίσης να επεξεργαστεί στοιχεία της ταυτότητάς σας (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, κλπ), τα στοιχεία επικοινωνίας σας (διεύθυνση, τηλέφωνο, email κλπ), τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού (IBAN), στοιχεία που αφορούν στη θέση σας στην εταιρεία στην οποία εργάζεσθε.

Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία σας διατηρούνται από εμάς μόνο για την απαραίτητη/εύλογη διάρκεια για την πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών της συλλογής τους (ενδεικτικά για την τήρηση των νομίμων υποχρεώσεων μας από την πώληση για δύο έτη, για συγκεκριμένες καμπάνιες, για όσο χρόνο διαρκεί η καμπάνια, για φορολογικούς σκοπούς για πέντε έτη και κατά παρέκκλιση για δέκα έτη αν προκύψουν συμπληρωματικά στοιχεία κατά το νόμο κλπ). Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων παρακάτω στο άρθρο 7, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και διαχειρίζονται αποκλειστικά από εμάς.

4. Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων
Με το παρόν ενημερώνεστε ότι οποτεδήποτε το επιθυμείτε θα έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και ότι μπορείτε να αιτηθείτε την άμεση διόρθωση και διαγραφή/ανάκληση των στοιχείων σας (όχι με αναδρομική ισχύ). Επίσης δικαιούστε να ασκήσετε οποτεδήποτε όλα τα δικαιώματά σας εκ των ν. 2472/1997,ν. 3471/2006, των Οδηγιών και Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμό (UE) 2016/679 - GDPR).

Σημειώνεται ότι μετά το Μάιο του 2018 θα τεθεί σε ισχύ ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (2016/679 Κανονισμός ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου). Στο πλαίσιο του νέου Κανονισμού δικαιούστε να ασκήσετε επιπλέον τα εξής δικαιώματα που απορρέουν από τις διατάξεις του Κανονισμού:
-     Πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν,
-     Διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την παροχή μιας υπηρεσίας ,
-     Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας,
-    Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας,
-    Φορητότητας των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας , δηλαδή το δικαίωμά σας να λάβετε τα δεδομένα σας σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
Επιπλέον διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, 210 – 6475600. Email επικοινωνίας: contact@dpa.gr.
Ειδικότερα, αναφορικά με την αποστολή σε εσάς e-mails ή/και sms προωθητικού περιεχομένου, θα έχετε πάντα το δικαίωμα να διαφωνήσετε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για προωθητικούς σκοπούς, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς σας και χωρίς οικονομική σας επιβάρυνση, χωρίς καμία συγκεκριμένη αιτιολόγηση. Αυτό μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο “Απεγγραφή” τον οποίο θα βρίσκετε στα e-mails η/και sms που λαμβάνετε από εμάς ή επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου _________________. Κατόπιν σχετικής ενέργειάς σας, τα δεδομένα σας δεν θα επεξεργάζονται πλέον για άμεσο marketing.

5. Ασφάλεια Επεξεργασίας
Θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με ασφάλεια, εφαρμόζοντας και τηρώντας ορθά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την προστασία των δεδομένων σας ενάντια σε συμπτωματική ή μη μεταβολή, παραποίηση ή μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση τους ή πρόσβαση σε αυτά, ιδιαίτερα όπου η επεξεργασία εμπεριέχει μεταφορά των δεδομένων σας μέσω ενός δικτύου, και ενάντια σε όλες τις μη νόμιμες μορφές επεξεργασίας. Ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, μπορούν να απευθυνθούν στην Εταιρεία στο e-mail: _________________.

6. Διατάξεις (Cookies)
Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε διατάξεις (cookies), με σκοπό τη διενέργεια ή τη διευκόλυνση της διαβίβασης μιας επικοινωνίας μεταξύ ημών και υμών, μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουμε την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, καταγράφουμε γενικά στοιχεία επισκεψιμότητας ή καταναλωτικής συμπεριφοράς και διενεργούμε έρευνες προκειμένου να βελτιώσουμε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες μας. Οι εν λόγω διατάξεις (cookies) είναι μικρά αρχεία δεδομένων που, εφόσον έχετε επιλέξει να τα δέχεστε βάσει σχετικών παραμετροποιήσεων του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή, αποθηκεύονται στο σκληρό του δίσκο για τους ανωτέρω σκοπούς. Οι συγκεκριμένες διατάξεις δεν καταγράφουν τα προσωπικά σας δεδομένα, ούτε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το φυλλομετρητή (browser) του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των διατάξεων (cookies) σε συγκεκριμένα πεδία της παρούσας ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης διατάξεων (cookies) σε καμία περίπτωση. Υπάρχουν επίσης προγράμματα ικανά να διαχειρίζονται τα cookies για σας. Απορρίπτοντας όμως τα cookies μπορεί να περιορίστει η λειτουργικότητα αυτής της ιστοσελίδας.

Τα cookies είναι ένα μικρά αρχεία δεδομένων που η ιστοσελίδα μεταφέρει στον browser σας για λόγους ταυτοποίησης και τα οποία, εάν έχετε επιλέξει να τα δεχτείτε με βάση τις διαμορφώσεις του υπολογιστή σας, αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του για τους παραπάνω σκοπούς. . Ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε “session” cookies για να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με το πότε συνδέεστε στην ιστοσελίδα μας, το οποίο μας επιτρέπει να εξατομικεύσουμε τις επισκέψεις σας. Ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε επίσης “persistent” cookies για να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας, να βοηθήσουμε γενικότερα στην προστασία των μελών μας και να προμηθευτούμε πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας μας. Τα persistent cookies μας επιτρέπουν να εντοπίζουμε χρήστες των υπηρεσιών της Εταιρεία μας και μας βοηθούν να ταυτοποιήσουμε χρήστες που καταχρώνται την υπηρεσία μας.

Συνεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε cookies από τους ακόλουθους παρόχους υπηρεσιών:

Π.χ. Google (Google Analytics για στατιστικά στοιχεία ιστού και λέξεις διαφημίσεων Google για βελτιστοποίηση πωλήσεων)
Facebook (για στατιστικές ιστού και βελτιστοποίηση πωλήσεων)

Τα cookies δεν καταγράφουν τα προσωπικά σας δεδομένα ούτε αποκτούν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας. Μπορείτε να διαμορφώσετε το πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή σας με τέτοιο τρόπο ώστε είτε να σας ειδοποιεί για τη χρήση cookies σε συγκεκριμένα πεδία αυτού του ιστότοπου είτε να απαγορεύει σε κάθε περίπτωση την αποδοχή της χρήσης cookies. Υπάρχουν επίσης προγράμματα που μπορούν να διαχειριστούν τα cookies για εσάς.

7. Αποδέκτες των Δεδομένων
Το σύνολο των δεδομένων σας προστατεύονται και συλλέγονται, επεξεργάζονται και εν γένει διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες της ελληνικής νομοθεσίας και ιδίως του ν.2472/1997 και 3471/2006 και των Οδηγιών και Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμό (UE) 2016/679 - GDPR), ως ισχύουν σήμερα. Επίσης, το σύνολο των δεδομένων, των στοιχείων και των συναλλαγών σας διέπονται από τις αρχές του απορρήτου των επικοινωνιών (ηλεκτρονικών και μη) και των εμπορικών συναλλαγών και λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου αυτών κατά τη διαβίβαση ή/και την εκτέλεση των συναλλαγών. Ακολουθούμε απαρέγκλιτα όλους τους κανόνες που θεσπίζονται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.

Τα δεδομένα αυτά θα τα επεξεργάζεται η Εταιρεία (Υπεύθυνη Επεξεργασίας) σε πλήρη συμμόρφωση με τούς Ν. 2472/1997, Ν. 3471/2006, όπως τροποποιημένοι ισχύουν και τον Κανονισμό (UE) 2016/679 που εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 27 Απριλίου 2016, για τους ως άνω υπό 3 σκοπούς, μεταξύ των οποίων και προς γνωστοποίηση απαραίτητων πληροφοριών στην αρμόδια τράπεζα (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας) για την διεκπεραίωση της συναλλαγής και θα ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ από τη βάση μας, σύμφωνα με το όρο 3 της παρούσης. Μοναδικές εξαιρέσεις αποτελούν: 1) Tα δεδομένα εκείνα που αφορούν στην εκτέλεση και εκκαθάριση ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας που διενεργούνται από έμπιστους συνεργάτες μας – χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που ακολουθούν όλες τις ενδεδειγμένες διαδικασίες ασφαλείας για την διασφάλιση των πληροφοριών και 2) Tα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση της παραγγελίας (μεταφορά, αποθήκευση, κλπ) από τις συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες, 3) Δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ από τρίτους που μας βοηθούν σε αυτόν τον σκοπό, όπως για παράδειγμα τα κοινωνικά δίκτυα, 4) Δεδομένα για την είσπραξη επισφαλών απαιτήσεων ή την αξίωση αποζημίωσης από εξωτερικούς νομικούς εταίρους / δικηγόρους ,. 5) Δεδομένα για την εφαρμογή τεχνολογιών για την ενίσχυση των προϊόντων και υπηρεσιών από τρίτους συνεργάτες-τεχνικές εταιρείες. Σε κάθε περίπτωση, δεσμευόμαστε, και προς τα μέρη αυτά, η σχετική κοινοποίηση να αφορά μόνο τα απαραίτητα δεδομένα για τους σκοπούς των υπηρεσιών τους και ότι η χρήση των δεδομένων σας θα γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες μας.
Εάν αλλάξουμε ιδιοκτησιακό καθεστώς, οι προσωπικές σας πληροφορίες πιθανόν να προωθηθούν στο νέο ιδιοκτήτη.
Σε περίπτωση που διαφωνείτε με την προαναφερθείσα ενέργεια προς τρίτους παρακαλώ επικοινωνήστε με την Εταιρεία στο e-mail: info@bloobox.gr .

Με εξαίρεση τα παραπάνω, τα προσωπικά σας δεδομένα με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006. Στην τελευταία αυτή περίπτωση τα στοιχεία που φυλάσσονται από εμάς δύνανται θα γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς ή σε άλλες διοικητικές υπηρεσίες μόνο σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις που προβλέπει το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο.
Υποχρεούστε ωστόσο και εσείς επίσης να διαφυλάσσετε το απόρρητο των δεδομένων σας και να μην προβαίνετε σε αποκαλύψεις σε τρίτους (έστω και από αμέλειά σας) ούτε να παραχωρείτε τη χρήση των στοιχείων αυτών από τρίτους. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται για κάθε τυχόν ζημία της από υπαίτια παραβίαση των ανωτέρω υποχρεώσεων σας.
Επειδή τα προσωπικά σας στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχετε είναι εξαιρετικά σημαντικά για την εκτέλεση της ηλεκτρονικής συναλλαγής σας καθότι, όπως γνωρίζετε, αυτά αποτελούν εκτός των άλλων και τον μοναδικό τρόπο επικοινωνίας μας μαζί σας για την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας απέναντί σας καθώς και των παραγγελιών, θα πρέπει να είστε σίγουροι/η ότι τα στοιχεία που μας έχεις δώσει είναι απολύτως ορθά. Θα λαμβάνεται κάθε δυνατή μέριμνα ώστε να παραλαμβάνονται από εσάς τα ορθά στοιχεία και, για το λόγο αυτό, σας ζητούμε στο τέλος της συμπλήρωσης των στοιχείων σας να επανελέγξετε τα στοιχεία αυτά και κατόπιν να τα αποστείλετε σε εμάς μαζί με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Ως εκ τούτου, δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις μας δεν εκπληρωθούν σωστά ή/και έγκαιρα εξαιτίας αποστολής λανθασμένων προσωπικών στοιχείων. Ειδικότερα, κάθε τυχόν ειδοποίηση που θα πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας έχετε δώσει θα θεωρείται ως έγκυρη ακόμη και αν δεν παραδίδεται σε εσάς εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα στοιχεία. Το ίδιο ισχύει και για τη διεύθυνση επικοινωνίας και αποστολής των προϊόντων καθώς και για τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση υποχρεούστε να ενημερώνετε εκ νέου τα στοιχεία σας κάθε φορά που επέρχεται μια αλλαγή σε αυτά.

8. Τροποποίηση των παρόντων όρων
Η Εταιρεία δικαιούται να προβαίνει οποτεδήποτε σε τροποποίηση των παρόντων όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, κάθε δε τροποποίηση θα ισχύει από την εισαγωγή της στον παρόντα δικτυακό τόπο. Καμία αλλαγή στους παραπάνω όρους δε θα έχει αναδρομική ισχύ σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων που έχουν συλλεχθεί στο παρελθόν, εκτός αν κάτι τέτοιο επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα ενημερώσουμε όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες μας μέσω των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν κοινοποιήσει οι ίδιοι προς εμάς

 

COOKIES POLICY

Shop and trade uses cookies.By using this site, you accept their use.

I AGREE