Terms And Policies

Cookies

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε διατάξεις (cookies), με σκοπό τη διενέργεια ή τη διευκόλυνση της διαβίβασης μιας επικοινωνίας μεταξύ ημών και υμών, μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουμε την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, καταγράφουμε γενικά στοιχεία επισκεψιμότητας ή καταναλωτικής συμπεριφοράς και διενεργούμε έρευνες προκειμένου να βελτιώσουμε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες μας.

 

Οι εν λόγω διατάξεις (cookies) είναι μικρά αρχεία δεδομένων που, εφόσον έχετε επιλέξει να τα δέχεστε βάσει σχετικών παραμετροποιήσεων του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή, αποθηκεύονται στο σκληρό του δίσκο για τους ανωτέρω σκοπούς. Οι συγκεκριμένες διατάξεις δεν καταγράφουν τα προσωπικά σας δεδομένα, ούτε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το φυλλομετρητή (browser) του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των διατάξεων (cookies) σε συγκεκριμένα πεδία της παρούσας ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης διατάξεων (cookies) σε καμία περίπτωση. Υπάρχουν επίσης προγράμματα ικανά να διαχειρίζονται τα cookies για σας. Απορρίπτοντας όμως τα cookies μπορεί να περιορίστει η λειτουργικότητα αυτής της ιστοσελίδας.

 

Τα cookies είναι ένα μικρά αρχεία δεδομένων που η ιστοσελίδα μεταφέρει στον browser σας για λόγους ταυτοποίησης και τα οποία, εάν έχετε επιλέξει να τα δεχτείτε με βάση τις διαμορφώσεις του υπολογιστή σας, αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του για τους παραπάνω σκοπούς. Ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε “session” cookies για να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με το πότε συνδέεστε στην ιστοσελίδα μας, το οποίο μας επιτρέπει να εξατομικεύσουμε τις επισκέψεις σας. Ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε επίσης “persistent” cookies για να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας, να βοηθήσουμε γενικότερα στην προστασία των μελών μας και να προμηθευτούμε πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας μας. Τα persistent cookies μας επιτρέπουν να εντοπίζουμε χρήστες των υπηρεσιών της Εταιρεία μας και μας βοηθούν να ταυτοποιήσουμε χρήστες που καταχρώνται την υπηρεσία μας.

Privacy Policy

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης/επεξεργασίας των προσωπικών στοιχείων σας από την «SHOP & TRADE AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία», «Εμείς», «Εμάς»). Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τους παρακάτω όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας Ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (ν. 2472/1997, ν. 3471/2006 κ.λπ.), των Οδηγιών και Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμό (UE) 2016/679 - GDPR), καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η παρούσα πολιτική απορρήτου και οι πρακτικές μας εστιάζουν στην επεξεργασία, στο μοίρασμα και στην αποθήκευση προσωπικών σας πληροφοριών με τρόπο κατάλληλο και νόμιμο, ενώ χορηγούν απόρρητο, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα. Ως προσωπικά δεδομένα εκλαμβάνεται οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται αμέσως ή εμμέσως (στην περίπτωση που δύναται να σας ταυτοποιήσει) με εσάς, τέτοια όπως το όνομα, η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση κατοικίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικοί σας αριθμοί κ.τ.λ.

 

Στην παρούσα  Πολιτική Απορρήτου θα βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες που ισχύουν σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων υπό την ιδιότητά σας ως πελάτης χονδρικής της Εταιρείας μας, ως χρήστης της κεντρικής ιστοσελίδας της Εταιρείας μας www.shopandtrade.gr, ως τελικός καταναλωτής σε οποιοδήποτε από τα φυσικά καταστήματα της εταιρείας μας στην Ελλάδα και ως αιτών εργασία στην Εταιρεία μας. Για την Πολιτική Απορρήτου που εφαρμόζει η Εταιρεία μας στα πλαίσια συναλλαγών σας στο Ηλεκτρονικό της Κατάστημα (www.bloobox.gr), παρακαλώ ενημερωθείτε εδώ.

 

1.Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Υπεύθυνος Προστασίας (DPO)

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών που συλλέγονται δια της παρούσας διαδικασίας είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SHOP & TRADE AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και έδρα τον Ταύρο Αττικής (Πειραιώς 222, τηλέφωνο: 210 3408400).

 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας έχει οριστεί ο κ. Δάβιος – Φιλάρετος Κωνσταντίνος (τηλ. 2106090059,  email info@gdprgreece.com, δ/νση: Αιγαίου Πελάγους 1, 153 42, Αγία Παρασκευή). Ο Υπεύθυνος Προστασίας δεδομένων, διαμεσολαβεί μεταξύ της Εταιρείας και υμών και επιμελείται των ενεργειών συμμόρφωσης της Εταιρείας στο εφαρμοστέο ρυθμιστικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων.

 

2. Αρχές

Η πολιτική προστασίας δεδομένων της Εταιρείας βασίζεται στις ακόλουθες αρχές προστασίας δεδομένων:

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων λαμβάνει χώρα με νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο;

Η συλλογή προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς;

Η συλλογή προσωπικών δεδομένων θα είναι περιορισμένη και ανάλογη των απολύτως απαραιτήτων πληροφοριών σε σχέση με τον σκοπό για τον οποίο αυτά συλλέγονται και επεξεργάζονται;

Τα προσωπικά δεδομένα θα είναι ακριβή και όπου κρίνεται απαραίτητο, επικαιροποιημένα;

Θα λαμβάνονται όλα εκείνα τα μέτρα και θα διενεργούνται όλες εκείνες οι πράξεις που κρίνονται απαραίτητα για τον εντοπισμό τυχόν ανακριβειών των προσωπικών σας δεδομένων έχοντας υπόψη τους σκοπούς για τους οποίους αυτά συλλέγονται και επεξεργάζονται και θα διαγράφονται ή διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση;

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση σας για χρόνο που δεν θα εκφεύγει/ξεπερνά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν συλλεγεί και επεξεργάζονται;

Τα προσωπικά σας δεδομένα κρίνονται εμπιστευτικά και αποθηκεύονται με τρόπο που βεβαιώνει την ασφάλειά σας;

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν επικοινωνούνται σε τρίτα μέρη εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες, που αυτό κρίνεται απαραίτητο, για την προσφορά των υπηρεσιών της Εταιρείας μας προς εσάς κατόπιν δικής σας προηγούμενης ρητής συγκατάθεσης με την ενεργητική επιλογή αποδοχής της παρούσης πολιτικής απορρήτου,

Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε οποτεδήποτε πρόσβαση σε και διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, ή περιορισμό της επεξεργασίας τους, ή τη φορητότητα αυτών.

 

3. Σκοπός της Επεξεργασίας – Διατήρηση Δεδομένων

Α. Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται από εμάς στα πλαίσια των παρακάτω σκοπών («Επιτρεπόμενοι Σκοποί») και συγκεκριμένα για:

i. Πελάτες Χονδρικής (Υφιστάμενοι/Νέοι) – Τελικοί Καταναλωτές  

1.      Τη διενέργεια συναλλαγών με την Εταιρεία μας,

2.      Την επικοινωνία μας μαζί σας για την λήψη και ολοκλήρωση των παραγγελιών σας,

3.      Την τιμολόγηση σας,

4.      Τη διευκόλυνση των παραδόσεων των παραγγελιών σας,

5.       Την εν γένει εκτέλεση των παραγγελιών σας και την εξυπηρέτησή σας μετά την πώληση,

6.       Την εν γένει εξυπηρέτηση αιτημάτων σας σε σχέση με την Εταιρεία μας ή/και τα προϊόντα διανομής της και

7.       Την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων (newsletters) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και sms, σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και εν γένει με τις δραστηριότητες της Εταιρείας μας (ενδεικτικά εκδηλώσεις, διαγωνισμοί κλπ). 

8. Τη συμμόρφωσή μας σε κανόνες αναγκαστικού δικαίου της εφαρμοστέας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας (ενδεικτικά με κανόνες του φορολογικού δικαίου, δικαίου του αθεμίτου και ελευθέρου ανταγωνισμού, του δικαίου για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς, για την αποτροπή οικονομικών εγκλημάτων κ.ο.κ.)

9.  Την αξιολόγηση ή και επαναξιολόγηση του αναλαμβανόμενου συναλλακτικού / πιστωτικού κινδύνου στο πλαίσιο της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης, καθόλη τη διάρκεια ισχύος της. Για την εκπλήρωση του παρόντος σκοπού συνεργαζόμαστε  με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ» (Αλαμάνας 2, Μαρούσι Αττικής, Α.Φ.Μ. 094498725 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, τηλ. 210-36-76-700 (υπεύθυνος επεξεργασίας), από το αρχείο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς (ΤΣΕΚ) της οποίας ενδέχεται να αντλήσουμε δεδομένα σας. Η υπό κρίση επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους ενημέρωσης της Εταιρείας μας και της Τειρεσίας Α.Ε., των οποίων λάβατε γνώση κατά την κατάρτιση των συμβάσεων/παραγγελιών σας και τους οποίους ανά πάσα στιγμή μπορείτε να βρείτε, για την μεν Τειρεσίας Α.Ε. εδώ και για την Εταιρεία μας εδώ.

 

ii. Φυσικά Πρόσωπα/Συμμετέχοντες σε Εκδηλώσεις της Εταιρείας

1.       Την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων (newsletters) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και sms, σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και εν γένει με τις δραστηριότητες της Εταιρείας μας (ενδεικτικά εκδηλώσεις, διαγωνισμοί κλπ) και

2.       Τη διενέργεια προωθητικών ενεργειών μέσω των σελίδων που τηρεί η Εταιρεία στα κοινωνικά δίκτυα (ενδεικτικά facebook, instagram).

 

iii. Αιτούντες Εργασίας

1.      Την επεξεργασία της αίτησής σας συμπεριλαμβανομένης της επισκόπησης και ανάλυσης των δεξιοτήτων και προσόντων σας, την ανάλυση της επάρκειάς σας σχετικά με τις επαγγελματικές ευκαιρίες για τις οποίες έχετε αιτηθεί, της επαλήθευσης των συστατικών επιστολών σας, του χαρακτήρα σας και των σπουδών σας.

2.      Την επικοινωνία μας μαζί σας και την οργάνωση ενεργειών αξιολόγησης (ενδεικτικά οργάνωση συνεντεύξεων κοκ),

3.      Την ένταξη σας στην βάση δεδομένων αιτούντων εργασίας της Εταιρείας μας, και την ενημέρωσή σας μέσω του τηλεφώνου ή email που μας έχετε δώσει για ευκαιρίες εργασίας στην Εταιρεία μας,

4.      Την αποστολή πληροφοριών και ενημερώσεων για την Εταιρεία μας, μέσω sms και email σχετικά με τα προϊόντα , υπηρεσίες, νέα, ανακοινώσεις, προγράμματα, customer surveys ή άλλες εκδηλώσεις μας,

5.      Την εξέταση της καταλληλότητας σας για οποιαδήποτε από τις τρέχουσες ή μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης στην εταιρεία μας.

 

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια των ως άνω υπηρεσιών/ενεργειών από την πλευρά μας.

 

Β. Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία σας διατηρούνται από εμάς μόνο για την απαραίτητη/εύλογη διάρκεια για την πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών της συλλογής τους (ενδεικτικά για την τήρηση των νομίμων υποχρεώσεων μας από την πώληση για δύο έτη, για συγκεκριμένες καμπάνιες, για όσο χρόνο διαρκεί η καμπάνια, για φορολογικούς σκοπούς για πέντε έτη και κατά παρέκκλιση για δέκα έτη αν προκύψουν συμπληρωματικά στοιχεία κατά το νόμο  κλπ) και διαγράφονται όταν πλέον δεν είναι ευλόγως απαραίτητα ή στην περίπτωση που ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων παρακάτω στο άρθρο 8, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και διαχειρίζονται αποκλειστικά από εμάς.

 

4. Φύση Δεδομένων

 

Εκτός αν άλλως συμφωνηθεί με εσάς, θα συλλέγουμε μόνο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται στα πλαίσια των παραπάνω υπό 3 σκοπών και τα οποία γενικά θα είναι, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα:

 

Τα στοιχεία ταυτότητας σας (για παράδειγμα, το όνομα, το επώνυμό σας, τη γλώσσα και τη χώρα από την οποία αλληλεπιδράτε μαζί μας, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.); 

Οικονομικές πληροφορίες και πληροφορίες συναλλαγών (για παράδειγμα, στοιχεία πληρωμής ή της κάρτας σας, πληροφορίες σχετικά με τις αγορές σας, παραγγελίες, επιστροφές, στοιχεία τιμολόγησης για την έκδοση τιμολογίου, όπως η επωνυμία της εταιρείας σας, ΑΦΜ και διεύθυνση της έδρας της εταιρείας σας κ.λπ.),

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας με στόχο τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μας μαζί σας στα πλαίσια των παραπάνω υπό 3 σκοπών, όπως ενδεικτικά για σκοπούς διεκπεραίωσης των μεταξύ μας συναλλαγών, μάρκετινγκ και αποστολής ενημερωτικών δελτίων για την Εταιρεία μας και τα προϊόντα/υπηρεσίες της, τυχόν προσφορές κτλ.

Δεδομένα σύνδεσης, γεωγραφικής θέσης και περιήγησης στο Διαδίκτυο (εάν για παράδειγμα επικοινωνείτε μαζί μας από το κινητό σας), 

Εμπορικές πληροφορίες (για παράδειγμα, αν έχετε εγγραφεί στο ενημερωτικό μας δελτίο), 

Για τους αιτούντες απασχόληση: (α) Προσωπικά στοιχεία, όπως όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, στοιχεία επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης, χώρα διαμονής, αριθμός κοινωνικής ασφάλισης, προηγούμενες η αναμενόμενες αποδοχές, τραπεζικά στοιχεία, στοιχεία κοινωνικής ασφάλισης και φορολογικά στοιχεία, (β) Επαγγελματικά στοιχεία, όπως στοιχεία επικοινωνίας της προηγούμενης εργασίας, στοιχεία εργασιακής θέσης και επαγγελματικής σταδιοδρομίας, βιογραφικό σημείωμα, λεπτομέρειες για τα προσόντα σας, σχετική προϋπηρεσία και δεξιότητες, (γ) Έγγραφα ταυτότητας, όπως αντίγραφα του διαβατηρίου σας, της άδειας οδήγησης, του δελτίου ταυτότητας ή της κάρτας εργασίας σας ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα τεκμηρίωσης (τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν φωτογραφίες που έχετε υποβάλλει και (δ) Άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με την αίτησής σας  όπως κέντρα αξιολόγησης ή αξιολογήσεις  απόδοσης, συστατικές επιστολές και έλεγχοι ιστορικού. 

Άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που προέρχονται ή παράγονται από την επιδίωξη των ανωτέρω Επιτρεπόμενων Σκοπών.

 

5. Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων

Με το παρόν ενημερώνεστε ότι οποτεδήποτε το επιθυμείτε θα έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και ότι μπορείτε να αιτηθείτε την άμεση διόρθωση και διαγραφή/ανάκληση των στοιχείων σας (όχι με αναδρομική ισχύ). Επίσης δικαιούστε να ασκήσετε οποτεδήποτε όλα τα δικαιώματά σας εκ των ν. 2472/1997,ν. 3471/2006, των Οδηγιών και Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμό (UE) 2016/679 - GDPR).

 

Στο πλαίσιο του νέου Κανονισμού (2016/679 - GDPR), δικαιούστε να ασκήσετε επιπλέον τα εξής δικαιώματα:

- Πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν,

- Διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την παροχή μιας υπηρεσίας ,

- Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας,

- Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας,

- Φορητότητας των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας , δηλαδή το δικαίωμά σας να λάβετε τα δεδομένα σας σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Επιπλέον διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, 210 – 6475600. Email επικοινωνίας: contact@dpa.gr.

Ειδικότερα, αναφορικά με την αποστολή σε εσάς e-mails ή/και sms προωθητικού περιεχομένου, θα έχετε πάντα το δικαίωμα να διαφωνήσετε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για προωθητικούς σκοπούς, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς σας και χωρίς οικονομική σας επιβάρυνση, χωρίς καμία συγκεκριμένη αιτιολόγηση. Αυτό μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο “Απεγγραφή” τον οποίο θα βρίσκετε στα e-mails η/και sms που λαμβάνετε από εμάς ή επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου marketing@shopandtrade.gr. Κατόπιν σχετικής ενέργειάς σας, τα δεδομένα σας δεν θα επεξεργάζονται πλέον για άμεσο marketing.

 

6. Ασφάλεια Επεξεργασίας

Θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με ασφάλεια, εφαρμόζοντας και τηρώντας ορθά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την προστασία των δεδομένων σας ενάντια σε συμπτωματική ή μη μεταβολή, παραποίηση ή μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση τους ή πρόσβαση σε αυτά, ιδιαίτερα όπου η επεξεργασία εμπεριέχει μεταφορά των δεδομένων σας μέσω ενός δικτύου, και ενάντια σε όλες τις μη νόμιμες μορφές επεξεργασίας. Ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, μπορούν να απευθυνθούν στην Εταιρεία στο e-mail: marketing@shopandtrade.gr.

7. Διατάξεις (Cookies)

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε διατάξεις (cookies), με σκοπό τη διενέργεια ή τη διευκόλυνση της διαβίβασης μιας επικοινωνίας μεταξύ ημών και υμών, μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουμε την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, καταγράφουμε γενικά στοιχεία επισκεψιμότητας ή καταναλωτικής συμπεριφοράς και διενεργούμε έρευνες προκειμένου να βελτιώσουμε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες μας. 

 

Οι εν λόγω διατάξεις (cookies) είναι μικρά αρχεία δεδομένων που, εφόσον έχετε επιλέξει να τα δέχεστε βάσει σχετικών παραμετροποιήσεων του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή, αποθηκεύονται στο σκληρό του δίσκο για τους ανωτέρω σκοπούς. Οι συγκεκριμένες διατάξεις δεν καταγράφουν τα προσωπικά σας δεδομένα, ούτε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το φυλλομετρητή (browser) του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των διατάξεων (cookies) σε συγκεκριμένα πεδία της παρούσας ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης διατάξεων (cookies) σε καμία περίπτωση. Υπάρχουν επίσης προγράμματα ικανά να διαχειρίζονται τα cookies για σας. Απορρίπτοντας όμως τα cookies μπορεί να περιορίστει η λειτουργικότητα αυτής της ιστοσελίδας.

 

Τα cookies είναι ένα μικρά αρχεία δεδομένων που η ιστοσελίδα μεταφέρει στον browser σας για λόγους ταυτοποίησης και τα οποία, εάν έχετε επιλέξει να τα δεχτείτε με βάση τις διαμορφώσεις του υπολογιστή σας, αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του για τους παραπάνω σκοπούς. Ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε “session” cookies για να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με το πότε συνδέεστε στην ιστοσελίδα μας, το οποίο μας επιτρέπει να εξατομικεύσουμε τις επισκέψεις σας. Ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε επίσης “persistent” cookies για να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας, να βοηθήσουμε γενικότερα στην προστασία των μελών μας και να προμηθευτούμε πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας μας. Τα persistent cookies μας επιτρέπουν να εντοπίζουμε χρήστες των υπηρεσιών της Εταιρεία μας και μας βοηθούν να ταυτοποιήσουμε χρήστες που καταχρώνται την υπηρεσία μας.

 

Συνεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε cookies από τους ακόλουθους παρόχους υπηρεσιών:

 

Π.χ. Google (Google Analytics για στατιστικά στοιχεία ιστού και λέξεις διαφημίσεων Google για βελτιστοποίηση πωλήσεων)

Facebook (για στατιστικές ιστού και βελτιστοποίηση πωλήσεων)

 

Τα cookies δεν καταγράφουν τα προσωπικά σας δεδομένα ούτε αποκτούν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας. Μπορείτε να διαμορφώσετε το πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή σας με τέτοιο τρόπο ώστε είτε να σας ειδοποιεί για τη χρήση cookies σε συγκεκριμένα πεδία αυτού του ιστότοπου είτε να απαγορεύει σε κάθε περίπτωση την αποδοχή της χρήσης cookies. Υπάρχουν επίσης προγράμματα που μπορούν να διαχειριστούν τα cookies για εσάς.

 

8. Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Το σύνολο των δεδομένων σας τα επεξεργάζεται η Εταιρεία μας (Υπεύθυνη Επεξεργασίας) ως βασική αποδέκτρια αυτών στα πλαίσια εκπλήρωσης των συμβατικών και νόμιμων/κανονιστικών υποχρεώσεών της έναντι σας, την εξυπηρέτηση των έννομων συμφερόντων της , καθώς και στις περιπτώσεις που είναι εξουσιοδοτημένη ή έχει λάβει τη συγκατάθεσή σας και σε πλήρη πάντα συμμόρφωση με τούς Ν. 2472/1997, Ν. 3471/2006, όπως τροποποιημένοι ισχύουν και τον Κανονισμό (UE) 2016/679 που εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 27 Απριλίου 2016. Ενδέχεται ωστόσο να μοιραστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν με τα παρακάτω πρόσωπα:

α) Τους υπαλλήλους της Εταιρείας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση των αιτημάτων σας, τη διαχείριση και λειτουργία της σύμβασης (-εων)  με την Εταιρεία, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή (-ές), καθώς και των σχετικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από το νόμο.

β) Φορείς στους οποίους η Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 28 Κανονισμού (UE) 2016/679 - GDPR αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της (εκτελούντες την επεξεργασία) όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά: 1) Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι οποίοι επεξεργάζονται τα δεδομένα εκείνα που αφορούν στην εκτέλεση και εκκαθάριση ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας, οι οποίοι ακολουθούν όλες τις ενδεδειγμένες διαδικασίες ασφαλείας για την διασφάλιση των πληροφοριών και 2) συνεργάτιδες εταιρείες, οι οποίες διεκπεραιώνουν διαφορετικές ενέργειες στα πλαίσια εκτέλεσης της παραγγελίας (μεταφορά, αποθήκευση, κλπ), 3) εταιρείες διαφημιστικές ή/και εν γένει παροχής προωθητικών υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα τα κοινωνικά δίκτυα, 4) εξωτερικοί νομικοί συνεργάτες / δικηγόροι στα πλαίσια είσπραξης επισφαλών απαιτήσεων ή διεκδίκησης αξιώσεων (εξωδικαστικώς & ενδίκως) , 5) τρίτοι συνεργάτες-τεχνικές εταιρείες στα πλαίσια διερεύνησης των δεδομένων της σχετικής αγοράς και εξαγωγής στατιστικών συμπερασμάτων με στόχο την παροχή προτάσεων εφαρμογής διαφορετικών τεχνολογικών λύσεων για την ενίσχυση των προϊόντων και υπηρεσιών. 

γ) Δημόσιους φορείς, όπως ρυθμιστικές αρχές, αστυνομία κ.ο.κ. όταν υποχρεούμαστε προς τούτο από το εφαρμοστέο κανονιστικό πλαίσιο.

Σε κάθε περίπτωση, δεσμευόμαστε, και προς τα μέρη αυτά, η σχετική κοινοποίηση να αφορά μόνο τα απαραίτητα δεδομένα για τους σκοπούς των υπηρεσιών τους και ότι η χρήση των δεδομένων σας θα γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες μας. 

Εάν αλλάξουμε ιδιοκτησιακό καθεστώς, οι προσωπικές σας πληροφορίες πιθανόν να προωθηθούν στο νέο ιδιοκτήτη. 

Σε περίπτωση που διαφωνείτε με την προαναφερθείσα ενέργεια προς τρίτους παρακαλώ επικοινωνήστε με την Εταιρεία στο e-mail: marketing@shopandtrade.gr.

 

Με εξαίρεση τα παραπάνω, τα προσωπικά σας δεδομένα με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006. Στην τελευταία αυτή περίπτωση τα στοιχεία που φυλάσσονται από εμάς δύνανται να γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς ή σε άλλες διοικητικές υπηρεσίες μόνο σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις που προβλέπει το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο.

Υποχρεούστε ωστόσο και εσείς επίσης να διαφυλάσσετε το απόρρητο των δεδομένων σας και να μην προβαίνετε σε αποκαλύψεις σε τρίτους (έστω και από αμέλειά σας) ούτε να παραχωρείτε τη χρήση των στοιχείων αυτών από τρίτους. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται για κάθε τυχόν ζημία της από υπαίτια παραβίαση των ανωτέρω υποχρεώσεων σας.

Επειδή τα προσωπικά σας στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχετε είναι εξαιρετικά σημαντικά για την εκτέλεση της ηλεκτρονικής συναλλαγής σας καθότι, όπως γνωρίζετε, αυτά αποτελούν εκτός των άλλων και τον μοναδικό τρόπο επικοινωνίας μας μαζί σας για την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας απέναντί σας καθώς και των παραγγελιών, θα πρέπει να είστε σίγουροι/η ότι τα στοιχεία που μας έχεις δώσει είναι απολύτως ορθά. Θα λαμβάνεται κάθε δυνατή μέριμνα ώστε να παραλαμβάνονται από εσάς τα ορθά στοιχεία και, για το λόγο αυτό, σας ζητούμε στο τέλος της συμπλήρωσης των στοιχείων σας να επανελέγξετε τα στοιχεία αυτά και κατόπιν να τα αποστείλετε σε εμάς μαζί με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Ως εκ τούτου, δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις μας δεν εκπληρωθούν σωστά ή/και έγκαιρα εξαιτίας αποστολής λανθασμένων προσωπικών στοιχείων. Ειδικότερα, κάθε τυχόν ειδοποίηση που θα πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας έχετε δώσει θα θεωρείται ως έγκυρη ακόμη και αν δεν παραδίδεται σε εσάς εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα στοιχεία. Το ίδιο ισχύει και για τη διεύθυνση επικοινωνίας και αποστολής των προϊόντων καθώς και για τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση υποχρεούστε να ενημερώνετε εκ νέου τα στοιχεία σας κάθε φορά που επέρχεται μια αλλαγή σε αυτά.

 

9. Τροποποίηση των παρόντων όρων

Η Εταιρεία δικαιούται να προβαίνει οποτεδήποτε σε τροποποίηση των παρόντων όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, κάθε δε τροποποίηση θα ισχύει από την εισαγωγή της στον παρόντα δικτυακό τόπο. Καμία αλλαγή στους παραπάνω όρους δε θα έχει αναδρομική ισχύ σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων που έχουν συλλεχθεί στο παρελθόν, εκτός αν κάτι τέτοιο επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα ενημερώσουμε όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες μας μέσω των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν κοινοποιήσει οι ίδιοι προς εμάς.

 
COOKIES POLICY

Shop and trade uses cookies.By using this site, you accept their use.

I AGREE